Protezy akrylowe

protezy

Protezy akrylowe są stosowane do uzupełnienia braków w uzębieniu, zarówno częściowych jak i całkowitych. Nazywane także jako osiadające-śluzówkowe ponieważ podczas zagryzania przenoszenie sił następuje przez błonę śluzową, na której osadzona jest płyta protezy.

Wskazania do wykonania protez akrylowych:
- brak możliwości leczenia protetycznego licznych braków zębów w inny sposób - w takim przypadku stosowana jest proteza częściowa, najczęściej wyposażona w klamry ułatwiające utrzymanie protezy na podłożu
- całkowite bezzębie - w takim przypadku stosowana jest proteza całkowita

Możliwości w uzupełnieniach braków zębów:
- jeden ząb (tzw. mikroprotezka)
- wiele zębów w brakach międzyzębowych, skrzydłowych lub łączonych

Protezy akrylowe pomimo tego, że w ich skład wchodzi monomer resztkowy (u niektórych pacjentów może wywołać reakcje alergiczne), są często stosowane ze względu na niski koszt ich wykonania.

Po 5-7 latach mogą nastąpić wskazania do wymiany protezy - w wyniku zaniku podłoża w jamie ustnej proteza przestaje być stabilna i pogarsza się jej utrzymanie. Dlatego niezwykle ważne są wizyty kontrolne minimum raz w roku aby lekarz stomatolog mógł ocenić stan protezy i jej dopasowania.

Czas oczekiwania na wykonanie nowej protezy wynosi zazwyczaj około tygodnia.